etologie rizeni vitr

Etologie řízení - Martina Dobešová